Search
  • BlueLotus activations

Geometrie in de praktijk

Updated: Oct 31, 2019

Het element water.


Water is een element wat veelvuldig aanwezig is rondom en in ons lichaam, het is een element die je de natuurlijke flow van je leven laat zien, soms zijn we zo gefocust op het behalen van een gewenste resultaat, dat we de natuurlijke flow van wat er op dat moment speelt of nodig is kwijt zijn.Projecten lopen vast, je kampt met lichamelijke klachten, stress doet zijn intrede, delen van je lichaam kunnen zich letterlijk “vast” zetten. Water laat je weer stromen, en mediteren met dit element laat je lichaam weer zacht en vloeibaar worden. Je kunt de plekken die vast zitten letterlijk losweken. Niet voor niets is water ook geassocieerd met creativiteit. Het gevoel dat alles mogelijk is en ook kneedbaar.


In de flow van je leven komen, betekend dat je natuurlijke nieuwsgierigheid weer gaat volgen, alleen vanuit ontspanning kun je deze natuurlijke flow weer hervinden. Water is daarom een super belangrijk element om weer terug bij jezelf te komen, en niet de impulsen van de buitenwereld je te veel laten beïnvloeden.


de celstructuur van je lichaam wordt door het element water geoptimaliseerd. De cellen gaan weer vibreren in hun originele gezonde staat. je voelt het letterlijk bruisen en bubbelen in je lichaam.

Water bevordert speelsheid, ben je neerslachtig of zit het even niet mee, dit element laat het speelsheid in je terugkomen, waardoor de dingen lichter kunt bekijken, en niet vasthoud aan emoties of frustraties.

Sommige mensen blijven ook eeuwig in dit element rondzwemmen. en willen ook liever niet iets vast zetten, zij zijn voor anderen ongrijpbaar en will vrij zijn om steeds weer in een nieuwe stroming te kunnen duiken. De valkuil van te veel water is dan ook, je niet kunnen verbinden, vastleggen en verantwoordelijkheid nemen voor je leven, je laat je steeds met de stroom meevaren en pakt zelf de teugels niet, je zit niet achter het stuur van je leven, met de gevolgen van dien.

water reinigt ook energie, je auraveld rondom je lichaam. Voorral stromend water leid tot positieve gedachten en opwekkende energie. Water geeft ook kracht. Water kan door stenen slijten en ze vorm geven. De kracht van water is ook waar diepe emoties begraven liggen. Water helpt dus ook om bij je diepere wateren te komen, en ook weer een stukje dichter bij jezelf en je gevoel. Je gevoelsleven, je emoties vertellen je waar de disbalans in je leven zit en welke diepe emoties deze hebben veroorzaakt, water kan dus ook helpen om deze naar de oppervlakte te krijgen zodat ze bevrijd worden en erkent.

Last but not least. Dit element helpt je ook om kennis te vergaren vanuit andere hogere dimensies. Het is als het ware een kanaal naar hogere licht delen van jezelf en bijbehorende kennis, zoals delen van je lemurische leven, meermin leven of akashic records. Levens waarin je veel meer vloeibaarder kon leven en meer één voelde met de aarde.

#heilige geometrie#goudentijdscoach#
20 views0 comments

Recent Posts

See All