ABOUT

ME

Gouden tijds coaching

Waarom gouden tijd?

We leven in een tijd waarbij snelle bewustzijns veranderingen plaatsvinden. Dit is de weg naar een nieuwe gouden tijd (nieuwe aarde), waarin we meer in éénheidsbewustzijn komen en meer in éénheid van je eigen zielenbewustzijn.

Je kunt hierbij soms intense spirituele ervaringen beleven, En een groter bewustzijn ontdekken, dit kan echter ook verwarring oproepen. Als gecertificeerd life coach, vind ik het leuk om je deze relatief nieuwe vorm van coaching aan te bieden. Het is eigenlijk een combinatie van coaching en mediumschap. Als hoog sensitief, intuïtief ontwikkeld persoon en coach, kwam ik erachter dat deze twee eigenschappen prima te combineren vallen en in te zetten tijdens sessies. Deze sessies noem ik Soul Activatie sessies. Ik heb mijzelf in de afgelopen 9 jaar energetisch en intuïtief sterk ontwikkeld door middel van diverse intuïtieve trainingen en spirituele reizen. Ik heb hierdoor een gedegen ervaring opgebouwd om je te begeleiden op jouw unieke spirituele levenspad.

Als hooggevoelig en empatisch kind had ik al snel door dat ik 'anders' was dan veel andere kinderen. Ik was op school dromerig en voelde emoties van anderen feilloos aan. 

Ik was telepatisch, maar besloot al vroeg dit te verbergen en klapte spiritueel gezien dicht. 

Tot mijn 29ste. Hierna werdt het een spirituele rollercoaster, Na een kundalini ervaring kwam alles naar mijn bewustzijn, ik had moeite om te gronden en aarden, en merkte ook meer en meer mijn bijzondere verbindingen met prachtige wezens om mij heen.

Zij zijn liefdevol en geduldig en hebben mij veel geleerd in de loop der jaren. 

Ik heb lang geprobeerd 'normaal' te zijn, maar iedere keer raakte ik uitgeput. Ik moest accepteren dat ik met mijn hooggevoeligheid iets nieuws te brengen heb in deze wereld. 

Mijn talent ligt dan ook in het zijn van een brug of kanaal naar anderen dimensies en werelden en informatie velden die in verbinding staan met de onze. Je kunt het ook beschouwen als super lange antennes die fijngevoelige hoge vibraties opvangen. 

Ik heb ook een special band met sterrenkinderen, starseeds, mensen die een paralel leven leiden in andere sterrenstelsel of ruimteschepen, ik mag hen ondersteunen en begeleiding geven aangezien ik weet hoe lastig het is om jezelf te kunnen zijn op aarde.

Indigo,crystal,rainbow

I am a fore runner of the indigo, crystal and rainbow children. And so my quest began. Little did I know where this journey was going to take me. Crystals became an important part of my life. I learned to communicate with crystals and starting to work with them.

 

Visits From other realms

I got many visitations from the spiritual realms. I learned to differentiate the different states or dimensions these beings were vibrating in. In time, I was communicating allot with angelic beings, and other spiritual guides. I noticed I had quite an entourage of spirit friends around me. The more difficult part at those times was to connect with the earthly matters and the here and now which, as we know is just as important.

 

Childhood

Looking back now, as a child I remember having vivid dreams and in school I was out-of-body very often, I would travel off and do things in other dimensions and realities. I remember vividly in the 80s hanging over Irak/Iran, I saw the war that was going on beneath me, I was just a bright light shining there. Teachers however would call me absent and dreamy, little did they know… Another thing I would do as a child is drawing meditatively, I was always creating something, mostly I recall drawing big eyes! owh and fearies!

 

Soul Connections

Different parts of me what I call now “Soul Connections” came to me little by little. They seem and felt like long-lost friends that suddenly re-connected with my system. 

I came to understand that many parts of me exist “off planet” In other solar systems and dimensions, or light ships. But also of native origen and nature elemental and deva’s, It took a while to integrate, embrace all this. It confused me, and I felt weird and different at times. I also didn’t realize I had upgraded my frequency so much, and was so sensitive that I was having huge difficulties in dense situations like cities or electro magnetic energy fields.

 

Crystalline grid

Most of these star families, light councils and teachers have a very high frequency, and I was sent off to travel the world to undergo many trainings to “remember” my abilities and gifts and missions I had volunteered to do. It was a journey that would connect me with even more Souls parts, Each place I travelled to opened something new within me, My Lemurian parts opened up and knew how to work with the sacred sites around the world.

 

They connected me with the crystalline grids and ley lines of the earth. I grew to understand that my soul family had been doing this type of work many, many, many lifetimes, in different forms (as priestess, wizards, whales, angelic mermaid, ) and within many different native cultures. I traveled, From India, New Zealand, Hawaii, Mount Shasta, Mexico and many more countries. I cleared, upgrades, many of the ley lines and sacred sites.

My third eye and pinnealgland, heart chakras were opened and I could see holographic images of Beings in other dimensions (in detail) existing in ours… It was literary an “eye-opener”.

 

However, in 2012 I became very sick and for a long time I had no energy and felt disconnected from source. I had worked hard but had forgotten one important thing. I had forgotten to take care of myself. My body needed attention and nurturing. I felt disillusioned and unsure to connect with source energy for a long time. I moved to Mexico and became a mom of a lovely daughter. Little by little I started to heal my trauma and connect to my inner light and intuition again. Now I am feeling much more grounded. Being a mom makes you to be in the here and now, and serves as an excellent ancor for balancing out my spiritual gifts.

Now I am in service again to help those waking up and help them re-gain their original gifts and multidimensional memories and activate their divine template through sacred geometry.

 

I am looking forward to meeting you!

Diana

Certifications
  • Graphic Lyceum Amsterdam

  • School of Communication Arts Amsterdam

  • ATMA institute (PHD Life Coaching )

Qualifications
  • Many intuitive trainings from my Star relatives

  • intuitive trainings from my Native spirit guides

  • Intuitive trainings from Gaia and the Nature elementals.